Konferencja

Konferencja

Read More

XIII Forum dla Zarządców

7 września 2023 roku odbyła się XIII edycja Forum dla Zarządców Nieruchomości. Tematem wiodącym były „Aktualne wyzwania i zagrożenia rynku zarządzania nieruchomościami”. Wyzwań tych, w związku z kryzysem klimatycznym i energetycznym nie brakuje. Dlatego też wiele uwagi podczas konferencji poświęciliśmy aspektom finansowym, prawnym i technicznym działań, których podjęcie jest niezbędne, by złagodzić skutki kryzysów. O sytuacji na rynku mieszkaniowym i notowanych na nim spadkowych tendencjach, a także…

Czytaj dalej »

XII Forum dla Zarządców

8 września odbyła  się już XII edycja Forum dla  Zarządców Nieruchomości. W  tym roku wykład inaugurujący dotyczył aktualnej sytuacji w  sektorze nieruchomościowym,  m.in. struktury własnościowej rynku, zmian cen sprzedaży oraz  wpływów różnych czynników negatywnych –  inflacji i  wojny na  Ukrainie –  na  koniunkturę w  budownictwie. Wykład inaugurujący wprowadzał w  tematykę konferencji, której hasłem przewodnim, podobnie…

Czytaj dalej »

XI Forum dla Zarządców

„Kluczowe problemy rynku nieruchomości” – to temat przewodni tegorocznego Forum dla Zarządców Nieruchomości. Po raz 11. spotkaliśmy się w gronie osób, firm, organizacji aktywnie działających w branży zarządzania nieruchomościami, aby dyskutować i dzielić się wiedzą oraz doświadczeniami na temat obecnego stanu rynku nieruchomości. 7 września po raz jedenasty redakcja czasopisma „Administrator i Menedżer Nieruchomości” oraz…

Czytaj dalej »

JOANNA RUCIŃSKA

Dr inż. Joanna Rucińska pracuje na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz współpracuje z Narodową Agencją Poszanowania Energii S.A  jako starszy specjalista ds. analiz energetycznych. Jest też absolwentem studiów podyplomowych „Zrównoważone systemy zaopatrzenia w energię i świadectwa energetyczne budynków” prowadzonych na Politechnice Warszawskiej. Zajmuje się zagadnieniami efektywności energetycznej budynków oraz systemami technicznymi i źródłami…

Czytaj dalej »

RYSZARD ŹRÓBEK

Prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek – kierownik Katedry Gospodarki Nieruchomościami i Systemów Informacji Geograficznej od 2018 roku. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia otrzymał w 1983, a stopień doktora habilitowanego w 1994 r. Dziekan Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w latach 1999-2005 oraz prodziekan w latach 1996-1999. Członek Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie…

Czytaj dalej »

X Forum dla Zarządców

Tematem jubileuszowej, bo dziesiątej już, edycji Forum dla Zarządców Nieruchomości były standardy na rynku nieruchomości i wyzwania, stojące przed środowiskiem. Wykładowcy i uczestnicy X Forum starali się odpowiedzieć przede wszystkim na pytanie, czy rynek zarządzania nieruchomościami już podlega standardom i normom technicznym, prawnym i finansowym. Forum odbyło się w Warszawie, w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w dniu 13 października,…

Czytaj dalej »

IX Forum dla Zarządców

Czy rynek gospodarki nieruchomościami jest innowacyjny czy zachowawczy? Jakiej wiedzy potrzeba i wdrożenia jakich rozwiązań, by mówić o innowacyjności tego sektora gospodarki? – to pytania, na które próbowali odpowiedzieć wykładowcy i uczestnicy IX Forum, które odbyło się w Warszawie 10 października. Forum zainaugurował prof. dr hab. Marek Bryx ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wykładem o sytuacji i…

Czytaj dalej »

Zarządca Roku 2019

Redakcja „Administratora” po raz kolejny ogłasza konkurs „Zarządca Roku – Lider Rynku Nieruchomości”. Celem tegorocznej edycji konkursu jest promocja firm zarządzających nieruchomościami, które wdrożyły w swoich organizacjach lub zasobach innowacje, np.: usprawniające funkcjonowanie wspólnoty i poprawiające komfort oraz bezpieczeństwo życia mieszkańców, stawiające na szeroko pojęte przedsięwzięcia proekologiczne (np. energooszczędność, wykorzystanie OZE, odzysk wody szarej itp.),…

Czytaj dalej »

VIII Forum dla Zarządców Nieruchomości

3 i 4 października br. w Kielcach, podczas Salonu Utrzymania Nieruchomości Lokum Expo, odbyło się organizowane corocznie przez redakcję „Administratora i Menedżera Nieruchomości” Forum dla Zarządców Nieruchomości, które tym razem zostało zdominowane tematycznie przez nieustająco zmieniające się prawo oraz jego wpływ na zarządzanie wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi. Jerzy Jankowski – przewodniczący Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych…

Czytaj dalej »

VII FORUM DLA ZARZĄDCÓW

19 października 2017 r. w centrum konferencyjnym Nimbus w Warszawie odbyło się VII Forum dla Zarządców pod hasłem „Zarządca wobec wyzwań technologicznych i społecznych współczesnego rynku nieruchomości”. Rok 2017 obfitował w znaczące zmiany w prawie – weszła w  życie nowa ustawa o gospodarce nieruchomościami oraz nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Wpływ nowych regulacji na gospodarowanie…

Czytaj dalej »