Lokalizacja

Forum odbędzie się w budynku
Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej,
ul. Okopowa 59,
Warszawa