JOANNA RUCIŃSKA

Dr inż. Joanna Rucińska pracuje na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz współpracuje z Narodową Agencją Poszanowania Energii S.A  jako starszy specjalista ds. analiz energetycznych. Jest też absolwentem studiów podyplomowych „Zrównoważone systemy zaopatrzenia w energię i świadectwa energetyczne budynków” prowadzonych na Politechnice Warszawskiej.

Zajmuje się zagadnieniami efektywności energetycznej budynków oraz systemami technicznymi i źródłami energii. Posiadane wykształcenie, jak i dodatkowe kursy są podstawą do wykonywania symulacji i analiz energetycznych budynków oraz ich systemów, analiz emisji zanieczyszczeń do środowiska, analiz ekonomicznych oraz koncepcji modernizacji.

Zajmuje się także zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach, ich wpływem na środowisko oraz oceną projektów budowlanych pod względem zastosowanych rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i instalacyjnych.