Organizator

Organizatorem wydarzenia jest redakcja miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości” oraz portalu Administrator24.info.

KONTAKT:
ul. Karczewska 18,
04-112 Warszawa,
tel. 22 512 60 63
redakcja@administrator24.info,
www.adminstrator24.info

Forum zostało objęte patronatem najważniejszych organizacji branżowych:

Polska Federacja Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości
Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Ogólnopolska Izba Gospodarki Nieruchomościami

Patronat naukowy: