Konferencja

Konferencja

Read More

JOANNA RUCIŃSKA

Dr inż. Joanna Rucińska pracuje na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz współpracuje z Narodową Agencją Poszanowania Energii S.A  jako starszy specjalista ds. analiz energetycznych. Jest też absolwentem studiów podyplomowych „Zrównoważone systemy zaopatrzenia w energię i świadectwa energetyczne budynków” prowadzonych na Politechnice Warszawskiej. Zajmuje się zagadnieniami efektywności energetycznej budynków oraz systemami technicznymi i źródłami…

Czytaj dalej »

RYSZARD ŹRÓBEK

Prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek – kierownik Katedry Gospodarki Nieruchomościami i Systemów Informacji Geograficznej od 2018 roku. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia otrzymał w 1983, a stopień doktora habilitowanego w 1994 r. Dziekan Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w latach 1999-2005 oraz prodziekan w latach 1996-1999. Członek Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie…

Czytaj dalej »

Zarządca Roku 2019

Redakcja „Administratora” po raz kolejny ogłasza konkurs „Zarządca Roku – Lider Rynku Nieruchomości”. Celem tegorocznej edycji konkursu jest promocja firm zarządzających nieruchomościami, które wdrożyły w swoich organizacjach lub zasobach innowacje, np.: usprawniające funkcjonowanie wspólnoty i poprawiające komfort oraz bezpieczeństwo życia mieszkańców, stawiające na szeroko pojęte przedsięwzięcia proekologiczne (np. energooszczędność, wykorzystanie OZE, odzysk wody szarej itp.),…

Czytaj dalej »