Program

Program XIV Forum pojawi się wkrótce

Partnerzy:

Patronatu udzieliły:

Polska Federacja Rynku Nieruchomości
Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych
Polska Federacja Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości
Narodowa Agencja Poszanowania Energii
Ogólnopolska Izba Gospodarki Nieruchomościami
Fala Renowacji
Polska Federacja Zarządców Nieruchomości
Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami

Patronat naukowy: