X Forum dla Zarządców

Tematem jubileuszowej, bo dziesiątej już, edycji Forum dla Zarządców Nieruchomości były standardy na rynku nieruchomości i wyzwania, stojące przed środowiskiem. Wykładowcy i uczestnicy X Forum starali się odpowiedzieć przede wszystkim na pytanie, czy rynek zarządzania nieruchomościami już podlega standardom i normom technicznym, prawnym i finansowym.

Forum odbyło się w Warszawie, w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w dniu 13 października, czyli w niełatwnej rzeczywistości zaostrzonych wymogów bezpieczeństwa, dotyczących zgromadzeń publicznych w czasie pandemii COVID-19. Dzięki uprzejmości i zaufaniu władz Uczelni – rektora AEH – dr. Konrada Janowskiego oraz dyrektora studiów podyplomowych – Sławomira Jagieły, mieliśmy okazję spotkać się w wyjątkowo nowoczesnym gmachu, zapewniającym bezpieczną przestrzeń, z odpowiednią wentylacją pomieszczeń i rozwiązaniami technologicznymi, umożliwiającymi przeprowadzenie konferencji w trybie hybrydowym, za co serdecznie dziękujemy.

Po raz pierwszy bowiem w historii „Administratora” zorganizowaliśmy konferencję hybrydową, z możliwością udziału online.

Dziękujemy patronom merytorycznym X Forum: Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Ogólnopolskiej Izbie Gospodarki Nieruchomościami oraz Podlaskiemu Stowarzyszeniu Zarządców Nieruchomości i Polskiemu Stowarzyszeniu Zarządców Nieruchomości za wsparcie i obecność.

Forum nie udałoby się także bez zaufania i wsparcia naszych partnerów, dziękujemy firmom: Alior Bank, Frapol, Getin Bank, Pietrucha i Winda Warszawa.

Pandemia w tym roku miała wpływ nie tylko na organizację X Forum. Z jej powodu nie ogłosiliśmy także Konkursu na Lidera Rynku Nieruchomości – Zarządcę Roku 2020, mamy nadzieję że w przyszłym roku będzie to możliwe.

UWAGA! Link z prezentacją ważny przez 7 dni

Pobierz prezentację 

 

Konferencję zainaugurował wykład dr. BartłomiejaDessoulavy-Śliwińskiegoz Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizującego się w facility management, który analizując sytuację na rynku nieruchomości, pod kątem wyznań technologicznych i zaostrzonych wymogów ekologicznych, unaocznił uczestnikom Forum potrzebę zmian standardów edukacyjnych.

O praktycznym zastosowaniu nowych technologii w nieruchomościach oraz możliwościach finansowania ich wdrożeń w ramach istniejących programów mówił Andrzej Rajkiewicz z Narodowej Agencji Poszanowania Energii.

Pozostając przy standardach, dr Piotr Żołądkowski z AEH przekonywał z kolei, że wobec zmian świadomości społecznej użytkowników budynków, zmienia się również zakres odpowiedzialności zarządców, ale pojawiają się nowe możliwości działania. 

Uczestnicy panelu, poprowadzonego przez Grzegorza Okońskiego (Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o., Warszawa) zastanawiali się nad rolą zarządcy wobec wyzwań klimatycznych i nowych technologii w obszarze zielonej energii. Wyrażali również swoje opinie na temat nowych regulacji prawnych, determinujących zmiany techniczne budynków. 

Kontynuując ten temat, Eugenia Śleszyńska omówila ostatnie zmiany w Prawie budowlanym, zastanawiając się, czy zostały one wprowadzone w interesie inwestora. 

Ważnym wydarzeniem towarzyszącym X Forum dla Zarządców Nieruchomości  było seminarium podsumowujące dotychczasowe działania nad stworzeniem Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Nieruchomości (SRK N). Wykład wprowadzający wygłosiła Sabina Augustynowicz, która opowiedziała o założeniach projektu, poszczególnych jego etapach i przedstawiła obecną sytuację. 

W dalszej części odbył się panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli różnych organizacji i federacji branżowych zaangażowanych w tworzenie Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora Nieruchomości.

Tematem przewodnim seminarium były standardy edukacyjne w sektorze nieruchomości – jakie powinny one być wobec przyspieszonej rewolucji technologicznej, w tym energetycznej.

W dyskusji uczestniczyli obecni na sali: Sabina Augustynowicz, miesięcznik „Administrator i Menedżer Nieruchomości”, Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński, kierownik merytoryczny projektu SRK N, Janusz Gutowski, Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości, Jacek Janas, Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, Piotr Klatta, Instytut Badań Edukacyjnych, Bogusława Wiewiórowska-Paradowska, Grupa MEDIUM oraz online: Irena Matyka, Podlaskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości, Renata Piechutko, Polska Federacja Rynku Nieruchomości.

Paneliści starali się odpowiedzieć na pytanie, czy wobec tych wyzwań wystarczające są obecnie funcjonujące na rynku programy edukacji adeptów sztuki zarządzania nieruchomościami oraz czy SRK N, nad którą jeszcze trwają prace, wypełni poderegulacyjną lukę i stanie się rzeczywiście standardem w zarządzaniu nieruchomościami.

Redakcja „Administratora” pragnie podziękować dr, Piotrowi Klattcie reprezentującemu Instytut Badań Edukacyjnych, Damianowi Kuznowiczowi z EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego oraz firmie MABEA, zajmującej się doradztwem metodycznym w systemie kwalifikacji, reprezentowanej przez Annę Araminowicz i Magdalenę Słocińską, ekspertom zaangażowanym w tworzenie Sektorowej Ramy, a także wszystkim uczestnikom stacjonarnym i online, którzy byli z nami tego dnia.

PARTNERZY:

PATRONATU UDZIELILI: