XI Forum dla Zarządców

„Kluczowe problemy rynku nieruchomości” – to temat przewodni tegorocznego Forum dla Zarządców Nieruchomości. Po raz 11. spotkaliśmy się w gronie osób, firm, organizacji aktywnie działających w branży zarządzania nieruchomościami, aby dyskutować i dzielić się wiedzą oraz doświadczeniami na temat obecnego stanu rynku nieruchomości.

7 września po raz jedenasty redakcja czasopisma „Administrator i Menedżer Nieruchomości” oraz portalu administrator24.info zorganizowała Forum dla Zarządców Nieruchomości na terenie Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Prelegenci, przedstawiciele organizacji branżowych, osoby zawodowo związane z nieruchomościami lub zainteresowane tematyką przybyły z różnych stron kraju do stolicy, aby dzielić się wiedzą, dyskutować, wspólnie poszukiwać rozwiązań trudnych dla branży problemów.

XI Forum, już tradycyjnie prowadziła Sabina Augustynowicz – redaktor naczelna miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości” oraz portalu www.administrator24.info.

W związku z tym, że wydarzenie było transmitowane, pokaźna grupa Uczestników była z nami online.

Kluczowe problemy rynku nieruchomości

Wykład inaugurujący XI Forum wygłosił prof. Ryszard Źróbek – kierownik Katedry Gospodarki Nieruchomościami i Systemów Informacji Geograficznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Przedmiotem wykładu była analiza obecnego stanu rynku nieruchomości oraz kierunki rozwoju. Pan Profesor podkreślał, że uczymy się na tym, co było, aby reagować na to, co będzie.

O uwarunkowaniach prawnych, w jakich funkcjonuje rynek nieruchomości, w tym o nowelizacjach ustaw, a tych w tym roku było niemało, mówiła znana i ceniona w branży ekspertka Eugenia Śleszyńska. Zwróciła ona uwagę, m.in. na grzechy zaniechania i wręcz błędy w stanowionych czy nowelizowanych przepisach różnych ustaw, bezpośrednio dotykających rynku nieruchomości.

Po wykładzie nastąpiło odczytanie, a następnie podpisanie rezolucji, zawierającej apel o większą staranność w dokonywaniu zmian regulujących gospodarkę nieruchomościami, ponieważ stanowienie prawa w sposób pośpieszny, chaotyczny i bez konsultacji ze środowiskiem, godzi w bezpieczeństwo użytkowania nieruchomości, a tym samym w zdrowie i mienie ich właścicieli i posiadaczy. Ponadto, nierównoprawne traktowanie w przepisach prawa wszystkich uczestników rynku nieruchomości utrudnia prawidłowe świadczenie usług przez zarządców na rzecz klientów.

Rezolucja powstała z inicjatywy redakcji „Administratora” przy wydatnej pomocy pani Eugenii Śleszyńskiej, a jej treść była konsultowana z organizacjami branżowymi. Adresatem uchwały Uczestników XI Forum jest m.in. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Rządowe Centrum Legislacji oraz Sejmowa Komisja Infrastruktury.

Zobacz relację z poprzedniej edycji Forum >>

Ogromne zainteresowanie wzbudził panel, poświęcony finansowaniu modernizacji budynków.

Andrzej Rajkiewicz z Fundacji Poszanowania Energii, specjalizujący się w zagadnieniach finansowania termomodernizacji budynków, przybliżał Uczestnikom Forum zagadnienie nowych źródeł finansowania renowacji budynków. Uzupełnieniem jego wykładu był temat montażu finansowego, coraz częściej niezbędnego do realizacji kosztownych przedsięwzięć modernizacyjnych. O tych aspektach mówił Piotr Stawicki z Lakszmi.
Uzupełnieniem wcześniejszych tematów panelu był wykład dr Joanny Rucińskiej z Politechniki Warszawskiej, zajmującej się zagadnieniami efektywności energetycznej budynków oraz systemami technicznymi i źródłami energii. Dr Rucińska przybliżyła problematykę ekonomicznych aspektów działań proekologicznych.

Wiele podczas XI Forum mówiło się o inwestycjach, o ich finansowaniu, o prawnych problemach z wdrażaniem. Czy tylko prawne przeszkody i utrudniony dostęp do finansowania uniemożliwiają czasami realizację planowanych inwestycji? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczestnicy panelu dyskusyjnego, moderowanego przez Grzegorza Okońskiego (MSM Energetyka).

Panelistami byli Jolanta Janasik (PFSZN) oraz Jacek Janas (PSZN, PFRN). Do toczącej się przy stole dyskusji dołączyli inni uczestnicy XI Forum, którzy zwrócili uwagę, że przeszkodą we wdrażaniu inwestycji, podnoszących wartość nieruchomości, są – poza formalnymi – bariery psychologiczne.

Zwrócono podczas dyskusji również uwagę na brak współpracy pomiędzy organizacjami i firmami zarządzającymi oraz brak standardów, regulujących pracę zarządcy.

Laureaci konkursu „Zarządca Roku – Lider Rynku Nieruchomości”

Na koniec ogłoszone zostały wyniki konkursu „Zarządca Roku – Lider Rynku Nieruchomości 2021”. Tegoroczny konkurs przebiegał pod hasłem „Zarządzanie nieruchomościami – to zarządzanie wartością, ryzykiem i oczekiwaniami”.

Jury w składzie: Andrzej Rajkiewicz (NAPE), Grzegorz Okoński (MSM Energetyka), Sabina Augustynowicz (red. nacz. miesięcznika i portalu „Administrator i Menedżer Nieruchomości”) w wyniku prac weryfikacyjnych i przeprowadzonych analiz nadesłanych dokumentacji wyłoniło liderów rynku w czterech kategoriach: firmy duże, średnie i małe oraz ZGN-y.

W kategorii duże firmy nagrodę otrzymały dwie firmy: Atena&HJW z siedzibą we Wrocławiu oraz Integrum Management z siedzibą w Warszawie. W kategorii średnie firmy tytuł lidera otrzymała firma FD Zarządzanie z Lublina. W kategorii małe firmy, zatrudniające do 10 osób, wyróżniono firmę Zarządzanie Nieruchomościami „Cztery Kąty” z siedzibą w Zawierciu. W ostatniej kategorii nagrodę przyznano: Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich oraz Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej SA w Poznaniu. Ponadto, po raz pierwszy do konkursu zgłosiła się spółdzielnia mieszkaniowa – SM Suchanino – i również została wyróżniona.

Dziękujemy patronom merytorycznym XI Forum: Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Warszawie, która udzieliła wydarzeniu patronatu naukowego, Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Ogólnopolskiej Izbie Gospodarki Nieruchomościami, Zrzeszeniu Audytorów Energetycznych oraz Narodowej Agencji Poszanowania Energii za wsparcie i obecność.

Pragniemy również podziękować naszym partnerom, zaangażowanym w organizację tego przedsięwzięcia, firmom: Admify, Agencja Ochrony Kowalczyk, Arsanit, Chmielewski Dźwigi, Danfoss, iLift, iMieszkaniec, iMMERGAS, Skillmmersion, Sky Snap, Weles.

Uczestnikom XI Forum dziękujemy zaś za obecność, zaufanie i zapraszamy na kolejną edycję za rok!

Zapraszamy do śledzenia portalu www.administrator24.info oraz do obejrzenia relacji VIDEO!