Organizator

Organizatorem wydarzenia jest redakcja miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości” oraz portalu Administrator24.info.

KONTAKT:
ul. Karczewska 18,
04-112 Warszawa,
tel. 22 512 60 63
redakcja@administrator24.info,
www.adminstrator24.info

 

 

 

Forum zostało objęte patronatem najważniejszych organizacji branżowych:
– Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych
– Polska Federacja Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Lokali
– Polska Federacja Rynku Nieruchomości
– Narodowa Agencja Poszanowania Energii
– Zrzeszenie Audytorów Energetycznych