Program

8.30 – 9.00 – Rejestracja Uczestników

9.00 – 9.15 – Powitanie i wprowadzenie w tematykę konferencji – Sabina Augustynowicz, redaktor naczelna miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości” oraz portalu Administrator24.info

9.15 – 9.45 – Sytuacja na rynku gospodarowania nieruchomościami – tendencje rynkowe i prognozy – prof. Marek Bryx, Szkoła Główna Handlowa

9.45 – 10.00 – Finansowanie inwestycji efektywności energetycznej wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych ze środków Unii Europejskiej w Getin Noble Bank – Paweł Ołubek, Getin Noble Bank

10.00 – 10.30Coraz wyższy poziom wtajemniczenia technicznego i technologicznego w gospodarce nieruchomościami, w tym metody ambitnej modernizacji Andrzej Rajkiewicz, wiceprezes Narodowej Agencji Poszanowania Energii

10.30 – 10.45 – System Glosuj24.pl do głosowań dedykowanych wspólnotom mieszkaniowym – Hubert Marciniak, MW Concept

10.45 – 11.00 – Przerwa na kawę

 

11.00 – 11.45 Innowacje wymusza prawo, m.in. energetyczne i o UDT, czasami zastawiając pułapki panel dyskusyjny o możliwościach i ograniczeniach wdrożeń rozwiązań technicznych i technologicznych w nieruchomościach

Prowadzący: Andrzej Rajkiewicz

Paneliści:

 • Marian Banacki – prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarowania Nieruchomościami, wiceprezydent Polskiej Federacji Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości
 • Grzegorz Jakubiec – prezes SM "Służew nad Dolinką"
 • Witold Malinowski – członek zarządu PFSZN
 • Grzegorz Okoński – członek zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji
 • Eugenia Śleszyńska – ekspert rynku nieruchomości

 

TEZY do dyskusji:

 • Dbałość o stan techniczny budynków jest stałym zadaniem zarządców nieruchomości. Zachowywanie ich w stanie co najmniej niepogorszonym nie spełnia już wyzwań światowych związanych ze zmianami klimatycznymi.
 • Cel uzyskania neutralności klimatycznej gospodarek UE do roku 2050 nie jest czymś nowym w skali świata.  Już w 2011 roku kanadyjska prowincja British Columbia ogłosiła, że sektor publiczny osiągnął neutralność w zakresie emisji CO2, następnie podjęła decyzję o utworzeniu funduszu zakupu redukcji CO2 przez podmioty prywatne ze środków publicznych.
 • W Polsce szereg programów wspierających termomodernizację budynków sprzyja ograniczaniu zużycia energii, w tym wykorzystaniu innowacji technologicznych związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł i inteligentnych systemów zarządzania energią. Właściciele i zarządcy budynków rzadko podejmują działania wykraczające poza wymagane minimum, gdyż nie ma świadomości o efektywności tych innowacji, możliwościach dofinansowania i wymaganiach prawnych.
 • Poprawa stanu technicznego budynków i stanu ich otoczenia powinna odpowiadać potrzebom społecznym mieszkańców. Struktura demograficzna społeczeństwa wskazuje na rosnące potrzeby ludzi w wieku podeszłym zarówno w zakresie instalacji budynkowych (np. dobudowa wind), jak i życia społeczno- gospodarczego (gospodarka odpadami, zieleń, inicjatywy społeczne). Zarządcy nieruchomości rzadko podejmują działania z tym związane.
 • Jak to zmienić?

 

11.45 – 12.00 – Efektywna regulacja instalacji c.o. = ograniczenie emisji CO₂ do środowiska. Skuteczne rozwiązania – Agata Syropolska, Danfoss

12.00  – 13.00 –  Prawo a praktyka – zmiany, za którymi nie nadąża życie, utrudniając innowacyjność – Grzegorz Abramek, prawnik i członek Rady Unii Spółdzielców Mieszkaniowych

13.00 – 13.15 – Nowoczesny system bezpieczeństwa osiedli na każdą kieszeń – Jan Młotkowski, Local Network Monitoring

13.15 – 13.50 – Lunch

13.50 – 14.50 – Ile kosztuje innowacyjność i gdzie szukać finansowego wsparcia? – Eugenia Śleszyńska,  ekspert w dziedzinie gospodarki i eksploatacji nieruchomości

14.50 – 15.00 – Renowacja rur kanalizacyjnych metodą natryskową, czyli jak mieć nowe rury bez remontu – Katarzyna Szott, firma Szott

15.00 – 15.15 – Przerwa na kawę

 

15.15 – 15.50W poszukiwaniu kompetencji zarządcy nieruchomości – panel dyskusyjny

Prowadzący: Sabina Augustynowicz

Paneliści:

 • Janusz Gutowski – wiceprezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
 • Jolanta Janasik – prezydent Polskiej Federacji, Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych
 • Irena Matyka – prezydent Polskiej Federacji Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości
 • Grzegorz Okoński – członek zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji
 • Uczestnicy Forum

 

15.50 – 16.30 – Wręczenie nagród laureatom konkursu Lider Rynku Nieruchomości – Zarządca Roku 2019

16.30 – Zakończenie IX Forum

Program może jeszcze ulec zmianie.