Program

8.45–9.00 Rejestracja
9.00–9.30 Inauguracja
9.30–10.15 Koegzystencja różnych form własności nieruchomości – panel dyskusyjny z udziałem pracowników samorządowych, zarządców nieruchomości, prezesów spółdzielni mieszkaniowych oraz deweloperów
10.15–10.35 Jak sprostać nowym oczekiwaniom rynku bez ponoszenia ryzyka? – Krzysztof Cichecki, WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi
10.35–10.50 Przerwa na kawę
10.50–11.35 Zmiany w prawie a gospodarowanie nieruchomościami – Eugenia Śleszyńska
Wpływ zmiany przepisów na potencjał rynku mieszkaniowego i usług społecznych:
– ustawa o gospodarce nieruchomościami
– zmiana udziałów w użytkowaniu wieczystym na udziały we współwłasności
– zmiany w prawie podatkowym
11.35–11.55 Prezentacja BGŻ BNP Paribas (temat w trakcie uzgadniania)
11.55–12.40 Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i jej skutki dla spółdzielczości – Grzegorz Abramek
12.40–12.55 Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Tomasz Makowski, Bank Gospodarstwa Krajowego
12.55–13.15 Sposoby finansowania przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną – Andrzej Rajkiewicz, Narodowa Agencja Poszanowania Energii
13.15–14.00 Lunch
14.00–14.15 Zagrożenia i ryzyka podczas kontraktowania zakupów energii elektrycznej i gazu – Jakub Nabagło, Energia Dla Firm
14.15–14.35 Zwiększenie efektywności energetycznej i pozyskanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć jest realne – z doświadczeń warszawskiej wspólnoty mieszkaniowej (case study) – Wanda Stefaniak, zarządca nieruchomości
14.35–15.20 Konieczność dostosowania systemu edukacji osób gospodarujących nieruchomościami do wyzwań rynku – panel dyskusyjny z udziałem ekspertów i uczestników konferencji
15.20–16.30 Rozstrzygnięcie konkursu Lider Rynku Nieruchomości Zarządca Roku 2017 i wręczenie nagród laureatom

 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.

Do grona prelegentów dołączyli już:


Grzegorz Abramek – radca prawny specjalizujący się m.in. w prawie nieruchomości i spółdzielczym. Absolwent studiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pełni funkcję wiceprezesa Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie. Pracuje również jako wykładowca.


Sabina Augustynowicz – redaktor naczelna miesięcznika „Administrator”.
Jest pomysłodawczynią i koordynatorem serii książek i podręczników oraz spiritus movens licznych szkoleń i konferencji organizowanych przez czasopismo „Administrator”.


Andrzej Rajkiewicz – związany z Narodową Agencją Poszanowania Energii, gdzie koordynuje dział audytingu energetycznego oraz kieruje projektami współpracy międzynarodowej.
Autor publikacji o tematyce finansowania termomodernizacji budynków.


Eugenia Śleszyńska – znawczyni problematyki gospodarki nieruchomościami, autorka i współautorka wielu książek, m.in. „Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”, „Gospodarka, rachunkowość, podatki i rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”, „Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”, „Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”.