Program

3 października
„Nowelizacje prawa i ich wpływ na zarządzanie wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi”

10.30–10.45 Rejestracja uczestników
11.00–11.15 Powitanie i wprowadzenie w tematykę konferencji – Sabina Augustynowicz, redakcja „Administratora i Menedżera Nieruchomości” oraz Administrator24.info
11.15–12.00 Udział spółdzielni mieszkaniowych w programie Mieszkanie plus; reaktywacja spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu – Jerzy Jankowski, Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP
12.00–12.15 Docieplenie przegród poziomych w budynkach wielorodzinnych jako element kompleksowej termomodernizacji – Aneta Łakomiak, wiceprezes zarządu firmy Stolbau-Eko
12.15–13.00 Współpraca spółdzielnia – wyodrębniona wspólnota – zarządca nieruchomości. Wyodrębnianie wspólnot mieszkaniowych z majątku spółdzielczego, m.in. wzajemne rozliczenia – Grzegorz Abramek, radca prawny
13.00–13.30 Przerwa na kawę
13.30–13.45 Podniesienie wartości budynku i zaspokojenie rosnących oczekiwań mieszkańców przez doposażenie w windęfirma Chmielewski-Dźwigi
13.45–14.45 Zarządzanie nieruchomością mieszkalną w świetle m.in. znowelizowanych warunków technicznych, zaostrzonych przepisów dot. ochrony danych osobowych oraz przepisów dot. VAT – Eugenia Śleszyńska, ekspert w dziedzinie gospodarki i eksploatacji nieruchomości
14.45–15.00 Steinel, Paulmann, Micoled – najlepsze oświetlenie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych –  Tomasz Milczarek,firma LŁ
15.00–16.00 Wręczenie nagród laureatom Konkursu Zarządca Roku 2018 oraz Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2018
od 20.00 Bal laureatów Konkursu Zarządca Roku 2018

 

4 października
„Zarządzanie nieruchomościami jako zarządzanie wartością, ryzykiem i oczekiwaniami”

9.30–9.50 Rejestracja
10.00–10.45 Podtrzymanie wartości nieruchomości. Ocena potrzeb i opłacalności inwestycji – „przyrządem” do mierzenia skuteczności zarządcy – Witold Malinowski, zarządca, facility manager
10.45–11.00 Prelekcja techniczna BGŻ BNP Paribas
11.00–11.45 Inwestycje z udziałem samorząduGrzegorz Okoński, dyr. Biura Polityki Lokalowej m.st. Warszawy
11.45–12.00 Sposoby zarządzania eksploatacją wielu dźwigów w oparciu o doświadczenia największych spółdzielnimgr inż.Rafał Roksela, Winda-Warszawa
12.00–12.20 Przerwa na kawę
12.20–13.00 Kiedy inwestycja proekologiczna w budynkach mieszkalnych jest uzasadniona ekonomicznie? – Andrzej Rajkiewicz, Narodowa Agencja Poszanowania Energii
13.00–13.15 System Egain Edge – jak obniżyć rachunki za ciepło bez wyziębiania mieszkań? Wojciech Kubicki, prezes zarządu/CEO firmy Egain
13.15–14.15 Nowoczesne technologie w zarządzaniu niskooenergochłonnymi nieruchomościamiPaweł Łaguna, architekt

Redakcja zastrzega sobie prawo zmian w tematyce Forum

Do grona prelegentów dołączyli już:


Grzegorz Abramek – prawnik, licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Rady Nadzorczej Unii Spółdzielców Mieszkaniowych. Współpracuje z Krajowym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych oraz z regionalnymi związkami rewizyjnymi w Krakowie, Lublinie i Toruniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie oraz studiów doktoranckich na Wydziale Prawa KUL.


Sabina Augustynowicz – redaktor naczelna miesięcznika „Administrator”.
Jest pomysłodawczynią i koordynatorem serii książek i podręczników oraz spiritus movens licznych szkoleń i konferencji organizowanych przez czasopismo „Administrator”.

Jerzy Jankowski – doktor ekonomii ze specjalnością gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Od prawie 40 lat pracuje w spółdzielczości mieszkaniowej. Sprawował m.in. funkcję prezesa zarządu spółdzielni mieszkaniowej w Zgorzelcu. Od początku lat 90. kieruje naczelnymi organami samorządu spółdzielczego – najpierw Naczelną Radą Spółdzielczą, obecnie Krajową Radą Spółdzielczą (jako przewodniczący Prezydium Zgromadzenia Ogólnego KRS). Prezes zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

Paweł Łaguna – architekt IARP, członek SARP. Poza projektowaniem architektonicznym, zajmuje się zarządzaniem skomplikowanymi projektami inwestycyjnymi, w oparciu o nowoczesne narzędzia i procesy, powiązane z rozwojem technologicznym (m.in. BIM, CDE, CAFM, IoT). Wykładowca na studiach magisterskich i podyplomowych, prelegent na licznych konferencjach i wydarzeniach o tematyce powiązanej z cyfryzacją budownictwa. Przez ostatnie lata, jako konsultant zewnętrzny, był odpowiedzialny za koordynację i nadzór wielobranżowej dokumentacji projektowej ponad 60 projektów w Europie Środkowo-Wschodniej i Azji. Doświadczenie architektoniczne zdobył podczas opracowywania dokumentacji projektowej obiektów realizowanych w Europie i USA.

Witold Malinowski – inżynier mechanik/elektronik, licencjonowany zarządca nieruchomości i pośrednik w obrocie nieruchomościami. Zawodowo, jako przedsiębiorca, jest związany z zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi, mieszkaniowymi i publicznymi. Zaangażowany w różnorodną działalność szkoleniową w zakresie zarządzania nieruchomościami, zwłaszcza w zakresie technicznego utrzymania obiektów i zapewnienia bezpieczeństwa. Jest prezesem Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości WARECKA. Był członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej – podkomisji ds. zarządzania nieruchomościami.

Grzegorz Okoński – licencjonowany Zarządca i Pośrednik Nieruchomości. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz Akademii Obrony Narodowej. Autor publikacji i wykładów oraz szkoleń z zakresu gospodarki nieruchomościami. Prezes Zarządu Warszawskiego Stowarzyszenia Zarządców i Właścicieli Nieruchomości. Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy.

Andrzej Rajkiewicz – związany z Narodową Agencją Poszanowania Energii, gdzie koordynuje dział audytingu energetycznego oraz kieruje projektami współpracy międzynarodowej. Autor publikacji o tematyce finansowania termomodernizacji budynków.

Eugenia Śleszyńska – znawczyni problematyki gospodarki nieruchomościami, autorka i współautorka wielu książek, m.in. Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”, „Gospodarka, rachunkowość, podatki i rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”, „Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”.