Program

Termin: 7 września 2021
Czas trwania: 9.00 – 16.30

Rejestracja Uczestników od godz. 8.30

 

Kluczowe problemy gospodarki nieruchomościami

Wykład wprowadzający: Kondycja i kierunki rozwoju rynku nieruchomości, megatrendy i krajowe wyzwania

Panel I:  Uwarunkowania prawne, w jakich funkcjonuje rynek nieruchomości. Nowelizacje ustaw i ich wpływ na funkcjonowanie eksploatowanych nieruchomości (nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami i jej wpływ na inne akty prawne. Zmiany w UWL i USM – wady i zalety). Zmiany w Prawie budowlanym – czy i jak ułatwiły proces inwestycyjny?

Panel II:  Efektywność energetyczna a modernizacja budynków; ekonomiczny wymiar ekologii

Panel III: Nowe źródła finansowania renowacji budynków i Krajowy Plan Odbudowy (w tym spółdzielnie energetyczne). Montaż finansowy modernizacji

Panel IV: Nowe narzędzia na rynku nieruchomości – nowoczesne technologie

Panel V: Okiem zarządcy: Bariery we wdrożeniu inwestycji, podnoszących wartość nieruchomości  – prawne, finansowe, psychologiczne, edukacyjne. Co utrudnia zarządzanie wartością nieruchomości? Czy największym problemem są przepisy prawa i brak środków finansowych? Czy raczej opór ludzi, zamieszkujących nieruchomość? A może braki w edukacji zarządców? Dlaczego tak rzadko zarządcy sięgają po dotacje, dofinansowania?

 

Joanna Wątor
konferencja@medium.media.pl
tel. 22 512 60 74
tel. kom. 534 920 346

*Program może ulec zmianie.

 

CEL KONFERENCJI:

Wymiana doświadczeń, integracja środowiska oraz dyskusja nad aktualnymi problemami w ramach wskazanych obszarów tematycznych.

 

GRUPA DOCELOWA:

Zarządcy nieruchomości wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy zasobów komunalnych i deweloperzy oraz dostawcy wyrobów i usług.

 

METODY SZKOLENIOWE:

Wykłady, prezentacje, dyskusje.

 

KORZYŚCI:

Zdobycie wiedzy nt. kluczowych problemów gospodarki nieruchomościami, możliwość nawiązania kontaktu z osobami z branży.

 

Partnerzy:

Patronatu udzieliły:

Patronat naukowy: