Program

Termin: 8 września 2022
Czas trwania: 9.00 – 16.45

Rejestracja Uczestników od godz. 8.30

PROGRAM*

I. Panel wprowadzający: Sytuacja na rynku nieruchomości – wzrost kosztów energii, materiałów budowlanych, robocizny, czyli skutki inflacji dla rynku budowlanego i rynku nieruchomości a wdrożenie programów renowacji – dr Krzysztof Markowski, dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie

II. Przepisy prawa, umożliwiające realizację celów renowacyjnych, zawartych w Długoterminowej Strategii Renowacji Budynków oraz Krajowym Planie Odbudowy – Andrzej Rajkiewicz, NAPE

III. Prawo a praktyka:

  • Prawo energetyczne a nowe zasady rozliczeń kosztów zużycia ciepła w budynkach – Wojciech Konieczny
  • Ustawa o odnawialnych źródłach energii – aspekty praktyczne (nowy model rozliczeń prosumentów, tzw. net billing – zasady i cel zmian oraz magazyny energii na potrzeby własne nieruchomości – NFOŚiGW/ Stowarzyszenie „Fala renowacji”
  • Funkcjonowanie obywatelskich społeczności energetycznych (stowarzyszenia, spółki, spółdzielnie) – Arkadiusz Borek – spółdzielnia energetyczna „Helios” w Katowicach
  • Prawo budowlane i rozporządzenie o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – zmiany – Eugenia Śleszyńska
  • Zastosowanie nowoczesnych technologii obniża koszty eksploatacji (zielona energia, gospodarka odpadami, gospodarka wodna) – Joanna Rucińska (Politechnika Warszawska)

IV. Prawo a finansowanie renowacji:

  • Skąd i jak pozyskać pieniądze na renowację budynków mieszkalnych? Źródła informacji – Piotr Stawicki
  • Finansowanie przedsięwzięć renowacyjnych – tor przeszkód, w tym brak CEEB, klas energetycznych budynków. Szanse dla środowisk zawodów nieruchomościowych jako grup mogących weryfikować dane niezbędne do oceny zrównoważenia środowiskowego budynku – panel dyskusyjny – moderator: Grzegorz Okoński, prezes MSM Energetyka (uczestnicy panelu – Wojciech Konieczny (szkoleniowiec, zarządca), Kazimierz Dudziński (IRKOM), Marian Banacki (prezes SM Patronacka w Gdańsku)

V. Wręczenie nagród liderom konkursu „ZARZĄDCA ROKU 2022


*Program może jeszcze ulec zmianie.

Zapisz się

 

KONTAKT:

Joanna Wątor
konferencja@medium.media.pl
tel. 22 512 60 85
tel. kom. 534 920 346

 

CEL KONFERENCJI:

Wymiana doświadczeń, integracja środowiska oraz dyskusja nad aktualnymi problemami w ramach wskazanych obszarów tematycznych.

 

GRUPA DOCELOWA:

Zarządcy nieruchomości wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy zasobów komunalnych i deweloperzy oraz dostawcy wyrobów i usług.

 

METODY SZKOLENIOWE:

Wykłady, prezentacje, dyskusje.

 

KORZYŚCI:

Zdobycie wiedzy nt. kluczowych problemów gospodarki nieruchomościami, możliwość nawiązania kontaktu z osobami z branży.

 

Partnerzy:

Patronatu udzieliły:

Patronat naukowy: