Program

Termin: 7 września 2021
Czas trwania: 9.00 – 16.30

Rejestracja Uczestników od godz. 8.30

 

Kluczowe problemy gospodarki nieruchomościami*

9:00 – 9:10 Inauguracja XI Forum dr Konrad Janowski (AEH)
9:10 – 9:40

 

Kondycja i kierunki rozwoju rynku nieruchomości, megatrendy i krajowe wyzwania prof. Ryszard Źróbek (UWM)
 9:40 – 9:55
Wpływ regulacji instalacji grzewczej na energooszczędną eksploatację budynków mieszkalnych – Danfoss
Agata Syropolska
(Danfoss)
 9:55 – 10:00 Technologie zagospodarowania odpadów Michał P. Dybowski (Agencja
ds. Nowych Technologii
Naukowych)
10:00 – 11:00 PANEL I:  Uwarunkowania prawne,  w jakich funkcjonuje rynek nieruchomości. Nowelizacje ustaw i ich wpływ na funkcjonowanie eksploatowanych nieruchomości mgr Eugenia Śleszyńska
Podpisanie rezolucji Uczestników XI Forum, apelującej o zmianę niektórych zapisów ustaw
11:00 – 11:15
RESURS i jego konsekwencje dla użytkowników dźwigów – Chmielewski Dźwigi
Rafał Chmielewski
(Chmielewski Dźwigi)
11:15 – 11:30 Przerwa kawowa
11:30 – 12:15 PANEL II:  Nowe źródła finansowania renowacji budynków i Krajowy Plan Odbudowy (w tym spółdzielnie energetyczne)

Montaż finansowy modernizacji

mgr Andrzej Rajkiewicz (NAPE)

 

 mgr Piotr Stawicki

12:15 – 12:20
Nowoczesne i kompleksowe systemy ociepleń –Arsanit
Małgorzata Kulik (Arsanit)
12:20 – 12:50 PANEL III: Efektywność energetyczna a modernizacja budynków; ekonomiczny wymiar ekologii dr inż. Joanna Rucińska (PW)
12:50 – 13:05
iMieszkaniec.pl: aplikacja do zarządzania zgłoszeniami i kontaktu z wykonawcami – iMieszkaniec
Miron Bryła, Anna Włodarczyk (iMieszkaniec)

 

13:05 – 13:45 Przerwa obiadowa
Sala nr 415 na IV piętrze
13:45 – 14:00 Zyskaj czas z Weles 3 – kompleksowy system dla zarządców dostępny online  Marcin Kosiński (Weles)
14:00 – 14:15 PANEL IV: Nowe narzędzia na rynku nieruchomości – nowoczesne technologie:

Platformy internetowe w gospodarce nieruchomościami

Michał Lisiecki
(Admify)
14:15 – 14:30

 

Trening i edukacja poprzez wirtualną rzeczywistość. Narzędzia do audytu i treningu praktycznych umiejętności w odtworzonym środowisku pracy Sławomir Matul (Skillmmersion)
14:30 – 14:45 Wykorzystanie dronów do inspekcji oraz pomiarów nieruchomości – Sky Snap
Łukasz Czerwiński, Przemysław Obłoza, Szymon Sekuła(Sky Snap)
14:45 – 15:00 Przerwa kawowa  
15:00 – 15:45 PANEL V: Okiem zarządcy: Bariery we wdrażaniu inwestycji, podnoszących wartość nieruchomości – prawne, finansowe, psychologiczne, edukacyjne Grzegorz Okoński

Paneliści: Jolanta Janasik, Jacek Janas, Grzegorz Jakubiec

15.45 – 16.30 Ogłoszenie wyników konkursu Lider Rynku  Nieruchomości – Zarządca Roku 2021
i wręczenie nagród laureatomTegoroczny konkurs przebiegał pod hasłem „Zarządzanie nieruchomościami – to zarządzanie wartością, ryzykiem i oczekiwaniami”.
16:30 Zakończenie XI Forum  

*Program może ulec zmianie.

Zapisz się

 

KONTAKT:

Joanna Wątor
konferencja@medium.media.pl
tel. 22 512 60 74
tel. kom. 534 920 346

 

CEL KONFERENCJI:

Wymiana doświadczeń, integracja środowiska oraz dyskusja nad aktualnymi problemami w ramach wskazanych obszarów tematycznych.

 

GRUPA DOCELOWA:

Zarządcy nieruchomości wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy zasobów komunalnych i deweloperzy oraz dostawcy wyrobów i usług.

 

METODY SZKOLENIOWE:

Wykłady, prezentacje, dyskusje.

 

KORZYŚCI:

Zdobycie wiedzy nt. kluczowych problemów gospodarki nieruchomościami, możliwość nawiązania kontaktu z osobami z branży.

 

Partnerzy:

Patronatu udzieliły:

Patronat naukowy: