Program

Forum już się odbyło.
Zapraszamy w przyszłym roku!

Czas trwania: 9.00 – 16.30
Rejestracja Uczestników od godz. 8.30

Gospodarka nieruchomościami – czy to rynek podlegający standardom i normom prawnym, finansowym i technicznym?

9.00 – 9.10 Standardy w dobie pandemiidr Jerzy Jankowski

9.10 – 9.30 PANEL I: Polski rynek nieruchomości – wykład wprowadzający dr Bartłomiej Śliwiński

9.30 – 9.45 Prezentacja techniczna – Alior BankFinansowanie termomodernizacji i remontów w sektorze mieszkaniowym – oferta Alior BankuAnna Nikodemska-Minota (menedżer ds. projektów w Dziale Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych)

9.45 – 10.00 PANEL II: Energetyczna rewolucja – jakie rozwiązania techniczne wspierać będą budownictwo mieszkaniowe w warunkach zaostrzonych norm zarządzania energią i emisji? Andrzej Rajkiewicz

10.00 – 10.15 Standardy finansowania modernizacji budynków, w tym wdrażanie systemów zarządzania energią Andrzej Rajkiewicz

10.15 – 10.30 Prezentacja techniczna – Grupa Pietrucha: Innowacyjne systemy ochrony przeciwpowodziowej Paweł Walenciejczyk (menedżer produktu, Grupa Pietrucha)

10.30 – 10.50 Przerwa kawowa

10.50 – 11.20 PANEL III: Możliwości działania oraz odpowiedzialność zarządców wobec zmian świadomości społecznej użytkowników budynków dr Piotr Żołądkowski

11.20 – 11.35 Prezentacja techniczna – Frapol: ODDECH DLA SPÓŁDZIELNI – jako program determinujący kierunek rozwoju polskich spółdzielni mieszkaniowych. Wyjście naprzeciw przepisom zaostrzającym wymagania w budynkach mieszkalnych, zaspokojenie oczekiwań mieszkańców. W jaki sposób spółdzielnie mieszkaniowe poprawiają efektywność energetyczną budynków i jakość powietrza? Przykłady atrakcyjnych rozwiązań z rynku spółdzielczego, optymalizacja kosztowa i rzeczywiste korzyści – Marcin Orłowski

11.35 – 12.10 PANEL IV: Zarządca przyszłości a nieruchomości w zmieniającym się świecie. Rola zarządcy wobec wyzwań klimatycznych i nowych technologii w obszarze zielonej energii oraz nowe regulacje prawne determinujące zmiany techniczne budynków w tym obszarzeGrzegorz Okoński

12.10 – 12.25 Prezentacja techniczna – Getin Noble Bank: Nowe zasady finansowania efektywności energetycznej w mieszkalnictwie ze środków Unii Europejskiej w Getin Noble Banku – Paweł Ołubek

12.25 – 12.45 Przerwa kawowa

12.45 – 13.45 PANEL V: Czy zmiany w Prawie budowlanym są w interesie inwestora?Eugenia Śleszyńska

13.45 – 14.00 Prezentacja techniczna – Winda Warszawa: Wymiana lub modernizacja windy na dostępną dla osób niepełnosprawnych, szansą na pozyskanie dotacji i kredytów preferencyjnych – Rafał Roksela, Sylwia Pomarańska

14.00 – 14.30 Lunch

 

Seminarium podsumowujące projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Nieruchomości – wydarzenie towarzyszące X Forum

13.45 Rejestracja Uczestników

14.00 – 14.30 Lunch

14.30 Powitanie Uczestników

14.35 – 14.50 Prezentacja wprowadzająca: Do SRK N bieg przez przeszkody

14.50 – 16.30 PANEL VI: Standardy edukacyjne w sektorze nieruchomości – jakie powinny być standardy wobec przyspieszonej rewolucji technologicznej, w tym energetycznej?panel dyskusyjny z udziałem: dr Piotr Klatta (Instytut Badań Edukacyjnych), Jolanta Janasik (Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych), Janusz Gutowski (Polska Federacja Rynku Nieruchomości), Irena Matyka (Podlaskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości), Marian Banacki (Ogólnopolska Izba Gospodarki Nieruchomości). Prowadzący: Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński (kierownik merytoryczny projektu SRK N).

Udział w Seminarium jest bezpłatny, jednak konieczny jest wcześniejszy zapis!

Joanna Wątor
konferencja@medium.media.pl
tel. 22 512 60 74
tel. kom. 534 920 346

*Program może ulec zmianie.

 

CEL KONFERENCJI:

Wymiana doświadczeń, integracja środowiska oraz dyskusja nad aktualnymi problemami w ramach wskazanych obszarów tematycznych.

 

GRUPA DOCELOWA:

Zarządcy nieruchomości wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy zasobów komunalnych i deweloperzy oraz dostawcy wyrobów i usług.

 

METODY SZKOLENIOWE:

Wykłady, prezentacje, dyskusje.

 

KORZYŚCI:

Zdobycie wiedzy nt. standardów obowiązujących na rynku nieruchomości, w tym także standardów edukacyjnych dla zawodów w sektorze nieruchomości, możliwość nawiązania kontaktu z osobami z branży.

 

Partnerzy:

Patronatu udzieliły: