Zarządca wobec wyzwań technologicznych i społecznych współczesnego rynku nieruchomości

Forum będzie świetną okazją, by wysłuchać głosu specjalistów z różnych dziedzin oraz praktyków zarządzania, a także – nawiązać nowe kontakty branżowe.

TEMATYKA

 • zmiana roli zarządcy zasobów mieszkaniowych

 • bieżące zmiany w prawie a zarządzanie nieruchomościami

  • ustawa o gospodarce nieruchomościami

  • ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

  • prawo podatkowe

  • użytkowanie wieczyste a współwłasność

  • ochrona danych osobowych a odpowiedzialność zarządcy

 • wyzwania technologiczne i wspieranie efektywności energetycznej

 • sposoby finansowania przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną

 • nieruchomości po głębokiej modernizacji – case studies

 • rozstrzygnięcie konkursu Zarządca Roku – Lider Rynku Nieruchomości 2017

Panele dyskusyjne:

 • zarządca współczesnych zasobów mieszkaniowych a wyzwania rynku

 • funkcjonalne osiedla mieszkaniowe – oczekiwania i możliwości

Partnerzy Forum