VI Forum dla Zarządców

PODWYŻSZANIE STANDARDÓW ZARZĄDZANIA A OPTYMALIZACJA KOSZTÓW UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI

19 października 2016, Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Hala F

To kolejna odsłona cenionych spotkań dla ludzi i firm zawodowo związanych z zarządzaniem nieruchomościami. Forum od lat skupia wszystkie strony aktywnie działające w tej branży: zarządców nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe, zarządców zasobów komunalnych, deweloperów. Spotkanie cieszą się popularnością wśród praktyków.

W tym roku poświęcone ono będzie głównie podwyższaniu standardów zarządzania nieruchomościami w kontekście rewolucji technologicznej w budynkach mieszkalnych oraz zmieniającej się struktury demograficznej społeczeństwa, a tym samym konieczności poszerzenia wiedzy z dziedziny nowych technik i technologii oraz uruchomienia zupełnie nowych usług w związku ze starzeniem się społeczeństwa.

Wykład inauguracyjny na temat aktualnych zmian w prawie wygłosi Eugenia Śleszyńska – doradca rynku nieruchomości, szkoleniowiec i wykładowca, autorka m.in. książek „Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej” oraz „Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”.

Nowych wyzwań jest wiele. Oczekiwania wobec osób gospodarujących nieruchomościami rosną. Tymczasem regulacji prawnych dotyczących tego zawodu nie ma. Zniknęła nawet definicja zawodu z ustawy o gospodarce nieruchomościami. Korporacje nie przygotowały też wspólnych dla całego środowiska standardów.

Rozwiązaniem może być wdrożenie kompetencji zawodowych przewidzianych w Krajowej Ramie Kwalifikacji, kompatybilnych z ramą europejską. Ustawa w tej sprawie weszła już w życie i stwarza szansę na uporządkowanie sytuacji na rynku gospodarowania nieruchomościami.