Prelegenci

GRZEGORZ ABRAMEK

Prawnik i członek Rady Nadzorczej Unii Spółdzielców Mieszkaniowych. Współpracuje z Krajowym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych oraz z regionalnymi związkami rewizyjnymi w Krakowie, Lublinie i Toruniu. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie oraz studiów doktoranckich na Wydziale Prawa KUL. Ukończył też studia podyplomowe „Zarządzanie Nieruchomościami” i ma licencję zarządcy nieruchomości.

 

MARIAN BANACKI

Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami, Prezes Patronackiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowych.

 

 

 

PROF. MAREK BRYX

Profesor w Szkole Głównej Handlowej, były wiceminister infrastruktury, były prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, pierwszy dyrektor Warszawskiego Biura Programu ONZ do spraw Osiedli Ludzkich, w latach 2003–2007 doradca INTA ds. polityki mieszkaniowej, od 2007 r. członek zarządu INTA. Autor ponad 200 publikacji naukowych poświęconych rynkowi nieruchomości, polityce mieszkaniowej i rewitalizacji.

 

 

JANUSZ GUTOWSKI

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości, Wiceprezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

 

 

 

 

GRZEGORZ JAKUBIEC

Prezes zarządu w SM „Służew nad Dolinką”​.

 

 

 

 

 

JOLANTA JANASIK

Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych.

 

 

 

 

 

BARTOSZ LEDZION

Certyfikowany trener Design Thinking z doświadczeniem w badaniach, zarządzaniu, projektowaniu usług. Współzałożyciel EGO S.C – firmy, która projektuje badania, programy, usługi i gry symulacyjne dla administracji publicznej i firm. W swoich projektach wprowadza innowacje i poszukuje kolejnej granicy przydatnych podejść – myślenia systemowego, gier i symulacji, ekonomii behawioralnej. 

 

 

IRENA MATYKA

Prezydent Polskiej Federacji Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości.

 

 

 

 

GRZEGORZ OKOŃSKI

Dyrektor Biura Polityki Lokalowej Urzędu m. st. Warszawy. W latach 2011 – 2017 Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. W latach 2015 – 2017 przewodniczący Rady Nadzorczej spółdzielni Energetyka. W latach 2006 – 2010 Zastępca Burmistrza Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Autor publikacji i wykładów oraz szkoleń z zakresu gospodarki nieruchomościami. Licencjonowany Zarządca i Pośrednik Nieruchomości.

 

ANDRZEJ RAJKIEWICZ

Specjalizuje się w zagadnieniach finansowania termomodernizacji budynków, autor szeregu publikacji w tej dziedzinie. Związany z Narodową Agencją Poszanowania Energii S.A. od 1997 roku, gdzie koordynuje dział audytingu energetycznego oraz kieruje projektami współpracy międzynarodowej. W wyniku działań agencji, już ponad 1300 wspólnot mieszkaniowych w Warszawie przeprowadziło termomodernizację budynków.

 

EUGENIA ŚLESZYŃSKA

Wieloletni wykładowca specjalizujący się, zgodnie z wyższym wykształceniem uniwersyteckim, w tematyce rynku nieruchomości, w tym także w zakresie ekonomiki budownictwa i specyfiki różnych podmiotów rynku nieruchomości – i w tym zakresie doradca rynku nieruchomości. Autor wielu publikacji dotyczących aspektów prawnych, podatkowych i finansowych podmiotów działających na rynku nieruchomości, w tym wspólnot mieszkaniowych, oraz książek.