Prelegenci

MARIAN BANACKI

Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami, Prezes Patronackiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowych.


ARKADIUSZ BOREK

Założyciel i prezes zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami. Od 2009 r. Prezydent Federacji Gospodarki Nieruchomościami. Od 2018 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami. Od 2016 r. współpracownik Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju. Wykładowca na uczelniach wyższych. Główny inicjator i współzałożyciel Spółdzielni Energetycznej HELIOS. Autor i współautor ponad 300 specjalistycznych programów mieszkaniowych, restrukturyzacji firm, analiz, ekspertyz i opracowań strategicznych przeznaczonych dla branży nieruchomościowej, sektora energetycznego oraz samorządowego


JUSTYNA GLUSMAN

Dyrektor zarządzająca w Stowarzyszeniu Fala Renowacji promującym renowację energetyczną budynków w kontekście walki z kryzysem klimatycznym, zjawiskiem ubóstwa energetycznego, a także jako odpowiedź na potrzebę wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zajmuje się rozwojem regionalnym, programowaniem funduszy unijnych i tematyką zrównoważonego rozwoju; działa społecznie na rzecz lepszej przestrzeni miejskiej. Członkini Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego oraz Rady Ekspertów THINKTANK oraz Komisji Ekspertów Klimat i Przestrzeń działającej przy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.


WOJCIECH JAN KONIECZNY

Od 2011 roku prezes Stowarzyszenia Uczestników Rynku Nieruchomości TRANSFER, biegły sądowy z zakresu zarządzania nieruchomościami i rozliczania kosztów w nieruchomościach oraz szkoleniowiec z ponad 20-letnią praktyką. Autor wielu programów informatycznych wspomagających prace zarządców nieruchomości w inwentaryzacji, eksploatacji czy rozliczania mediów oraz 3-tomowego podręcznika dla administratorów nieruchomości pod tytułem: „PORADNIK ADMINISTRATORA NIERUCHOMOSCI”. W marcu 2016 roku uhonorowany przyznanym odznaczeniem PRO AEQUO ET BONO zasłużonego dla rynku nieruchomości.


KRZYSZTOF MARKOWSKI

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie.


GRZEGORZ OKOŃSKI

Wiceprezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji sp. z o.o. w Warszawie. Autor publikacji i wykładów oraz szkoleń z zakresu gospodarki nieruchomościami.


ANDRZEJ RAJKIEWICZ

Specjalizuje się w zagadnieniach finansowania termomodernizacji budynków, autor szeregu publikacji w tej dziedzinie. Związany z Narodową Agencją Poszanowania Energii S.A. od 1997 roku, gdzie koordynuje dział audytingu energetycznego oraz kieruje projektami współpracy międzynarodowej. W wyniku działań agencji, już ponad 1300 wspólnot mieszkaniowych w Warszawie przeprowadziło termomodernizację budynków.


Dr inż. JOANNA RUCIŃSKA

Pracuje na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz współpracuje z NAPE jako starszy specjalista ds. analiz energetycznych. Zajmuje się zagadnieniami efektywności energetycznej budynków oraz systemami technicznymi i źródłami energii. Wykonuje symulacje i analizy energetyczne budynków oraz ich systemów, analizy emisji zanieczyszczeń do środowiska, analizy ekonomiczne oraz koncepcje modernizacji. Zajmuje się zastosowaniem OZE w budynkach


PIOTR STAWICKI

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Praktyk w zakresie pozyskiwania finansowania na realizację zadań remontowych, termomodernizacyjnych i modernizacyjnych wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Pomaga od 14 lat w doborze optymalnego wariantu finansowania inwestycji w budynkach mieszkalnych.


EUGENIA ŚLESZYŃSKA

Wieloletni wykładowca specjalizujący się, zgodnie z wyższym wykształceniem uniwersyteckim, w tematyce rynku nieruchomości, w tym także w zakresie ekonomiki budownictwa i specyfiki różnych podmiotów rynku nieruchomości – i w tym zakresie doradca rynku nieruchomości. Autor wielu publikacji dotyczących aspektów prawnych, podatkowych i finansowych podmiotów działających na rynku nieruchomości, w tym wspólnot mieszkaniowych, oraz książek.