Prelegenci

SŁAWOMIR MATUL

CEO, Founder Skillmmersion, CEO, Founder VR Factory. Od 2016 roku zgłębia potencjał‚ wykorzystania wirtualnej (VR) i rozszerzonej (AR) rzeczywistości w różnych obszarach przemysłu‚ edukacji i branży gamingowej. Wraz z zespołem prowadzi prace badawczo-rozwojowe nad wirtualizacją obszaru szkoleniowego w branży Facility Management. Dwukrotny laureat prestiżowego rankingu „50 Najbardziej Kreatywnych w Biznesie”. Od sierpnia 2021 wiceprezes polskiego oddziału międzynarodowej organizacji The VR/AR Association (VRARA).


ANDRZEJ RAJKIEWICZ

Specjalizuje się w zagadnieniach finansowania termomodernizacji budynków, autor szeregu publikacji w tej dziedzinie. Związany z Narodową Agencją Poszanowania Energii S.A. od 1997 roku, gdzie koordynuje dział audytingu energetycznego oraz kieruje projektami współpracy międzynarodowej. W wyniku działań agencji, już ponad 1300 wspólnot mieszkaniowych w Warszawie przeprowadziło termomodernizację budynków.


Dr inż. JOANNA RUCIŃSKA

Pracuje na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz współpracuje z NAPE jako starszy specjalista ds. analiz energetycznych. Zajmuje się zagadnieniami efektywności energetycznej budynków oraz systemami technicznymi i źródłami energii. Wykonuje symulacje i analizy energetyczne budynków oraz ich systemów, analizy emisji zanieczyszczeń do środowiska, analizy ekonomiczne oraz koncepcje modernizacji. Zajmuje się zastosowaniem OZE w budynkach


PIOTR STAWICKI

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Praktyk w zakresie pozyskiwania finansowania na realizację zadań remontowych, termomodernizacyjnych i modernizacyjnych wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Pomaga od 14 lat w doborze optymalnego wariantu finansowania inwestycji w budynkach mieszkalnych.


EUGENIA ŚLESZYŃSKA

Wieloletni wykładowca specjalizujący się, zgodnie z wyższym wykształceniem uniwersyteckim, w tematyce rynku nieruchomości, w tym także w zakresie ekonomiki budownictwa i specyfiki różnych podmiotów rynku nieruchomości – i w tym zakresie doradca rynku nieruchomości. Autor wielu publikacji dotyczących aspektów prawnych, podatkowych i finansowych podmiotów działających na rynku nieruchomości, w tym wspólnot mieszkaniowych, oraz książek.


Prof. dr hab. inż. RYSZARD ŹRÓBEK

Kierownik Katedry Gospodarki Nieruchomościami i Systemów Informacji Geograficznej od 2018 roku. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia otrzymał w 1983, a stopień doktora habilitowanego w 1994 r. Członek i założyciel Europen Real Estate Society oraz Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy, zarządca nieruchomości, uprawniony geodeta. Członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju oraz przewodniczący Komitetu Programowego ds. Certyfikacji Zarządców Nieruchomości