Konferencja

Konferencja

Read More

II Forum dla zarządców

Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami publicznymi głównie w odniesieniu do przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stanowiło temat II Forum dla Zarządców Publicznych zorganizowanego w Warszawie w dniu 16 kwietnia 2013 r. przez redakcję miesięcznika ADMINISTRATOR i portal internetowy www.administrator24.info we współpracy z Polską Federacją Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku…

Read More »

I Forum dla Zarządców

20 września 2012 odbyło się zorganizowane przez Grupę Medium – wydawcę miesięcznika Administrator i portalu www.administrator24.info I Forum dla Zarządców Poświęcone było wyzwaniom i roli zarządcy nieruchomości publicznych w dobie optymalizacji kosztów. W Forum wziął udział Piotr Styczeń – podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Minister Piotr Styczeń poruszył ważkie dla środowiska…

Read More »