Konferencja

Konferencja

Read More

XII Forum dla Zarządców

8 września odbyła  się już XII edycja Forum dla  Zarządców Nieruchomości. W  tym roku wykład inaugurujący dotyczył aktualnej sytuacji w  sektorze nieruchomościowym,  m.in. struktury własnościowej rynku, zmian cen sprzedaży oraz  wpływów różnych czynników negatywnych –  inflacji i  wojny na  Ukrainie –  na  koniunkturę w  budownictwie. Wykład inaugurujący wprowadzał w  tematykę konferencji, której hasłem przewodnim, podobnie…

Read More »

XI Forum dla Zarządców

„Kluczowe problemy rynku nieruchomości” – to temat przewodni tegorocznego Forum dla Zarządców Nieruchomości. Po raz 11. spotkaliśmy się w gronie osób, firm, organizacji aktywnie działających w branży zarządzania nieruchomościami, aby dyskutować i dzielić się wiedzą oraz doświadczeniami na temat obecnego stanu rynku nieruchomości. 7 września po raz jedenasty redakcja czasopisma „Administrator i Menedżer Nieruchomości” oraz…

Read More »

X Forum dla Zarządców

Tematem jubileuszowej, bo dziesiątej już, edycji Forum dla Zarządców Nieruchomości były standardy na rynku nieruchomości i wyzwania, stojące przed środowiskiem. Wykładowcy i uczestnicy X Forum starali się odpowiedzieć przede wszystkim na pytanie, czy rynek zarządzania nieruchomościami już podlega standardom i normom technicznym, prawnym i finansowym. Forum odbyło się w Warszawie, w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w dniu 13 października,…

Read More »

IX Forum dla Zarządców

Czy rynek gospodarki nieruchomościami jest innowacyjny czy zachowawczy? Jakiej wiedzy potrzeba i wdrożenia jakich rozwiązań, by mówić o innowacyjności tego sektora gospodarki? – to pytania, na które próbowali odpowiedzieć wykładowcy i uczestnicy IX Forum, które odbyło się w Warszawie 10 października. Forum zainaugurował prof. dr hab. Marek Bryx ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wykładem o sytuacji i…

Read More »

Program

Termin: 8 września 2022 Czas trwania: 9.00 – 16.45 Rejestracja Uczestników od godz. 8.30 PROGRAM* 9:00 – 9:05 – Powitanie Uczestników – Sabina Augustynowicz I. Panel wprowadzający: 9:05 – 9:25 – I.1. Sytuacja na rynku nieruchomości – wzrost kosztów energii, materiałów budowlanych, robocizny, czyli skutki inflacji dla rynku budowlanego i rynku nieruchomości a wdrożenie programów…

Read More »

VIII Forum dla Zarządców Nieruchomości

3 i 4 października br. w Kielcach, podczas Salonu Utrzymania Nieruchomości Lokum Expo, odbyło się organizowane corocznie przez redakcję „Administratora i Menedżera Nieruchomości” Forum dla Zarządców Nieruchomości, które tym razem zostało zdominowane tematycznie przez nieustająco zmieniające się prawo oraz jego wpływ na zarządzanie wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi. Jerzy Jankowski – przewodniczący Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych…

Read More »

VII FORUM DLA ZARZĄDCÓW

19 października 2017 r. w centrum konferencyjnym Nimbus w Warszawie odbyło się VII Forum dla Zarządców pod hasłem „Zarządca wobec wyzwań technologicznych i społecznych współczesnego rynku nieruchomości”. Rok 2017 obfitował w znaczące zmiany w prawie – weszła w  życie nowa ustawa o gospodarce nieruchomościami oraz nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Wpływ nowych regulacji na gospodarowanie…

Read More »

VI Forum dla Zarządców

PODWYŻSZANIE STANDARDÓW ZARZĄDZANIA A OPTYMALIZACJA KOSZTÓW UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI 19 października 2016, Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Hala F To kolejna odsłona cenionych spotkań dla ludzi i firm zawodowo związanych z zarządzaniem nieruchomościami. Forum od lat skupia wszystkie strony aktywnie działające w tej branży: zarządców nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe, zarządców zasobów komunalnych, deweloperów. Spotkanie cieszą się popularnością…

Read More »

V Forum dla Zarządców

15 października 2015 roku, w Warszawie odbyło się już V Forum dla Zarządców, tym razem pod hasłem Prawne i finansowe aspekty zarządzania nieruchomościami wielolokalowymi Spotkanie było też okazją do oficjalnego uczczenia okazałym tortem 25-lecia „Administratora”. W gościnnych wnętrzach Centrum Szkoleniowego Adgar Ochota zebrali się goście reprezentujący różne środowiska – pracowników państwowych, samorządowców, spółdzielców, zarządców i…

Read More »

IV Forum dla Zarządców

Jednodniowe IV Forum dla Zarządców w dniu 3 czerwca 2014 r. zorganizowała redakcja miesięcznika ADMINISTRATOR oraz portalu internetowego www.administrator24.info. Spotkanie odbywało się w warszawskim Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat”. Zarządzanie poprzez koszty, ze szczególnym uwzględnieniem mediów w nieruchomości Patronat merytoryczny nad Forum objęły takie organizacje branżowe zajmujące się rynkiem energii w mieszkalnictwie, jak: Konfederacja Budownictwa i…

Read More »